Railway Recruitment Board For 26502 Post-2018

Uncategorized

રેલ્વે રિક્રૂત્મેંટ બોર્ડ (RRB) 2018

પોસ્ટ:- (1) ટેક્નિકલ્સ -8829

(2) આસિસ્ટન્ટ લોકો પાયલોટ-17673

ફોર્મ ભરવાની છેલ્લી તારીખ :- 5 માર્ચ ૨૦૧૮

ખાલી પડેલ જગ્યા ની સંખ્યા :- 26502

ફોર્મ ભરવાની વય મર્યાદા (Age limit) :-  ૨૦ વર્ષ થી ૨૮ વર્ષ ની વચ્ચે હોવી જોઇએ.

ફોર્મ ભરવા માટેની ફી

500 રૂ જનરલ અને ઓપન કેટેગરી માટે.

250 રૂ SC, ST અને PWD કેટેગરી માટે.

મહત્વની તારીખો

ફોર્મ ભરવાનું શરૂ થવાની તારીખ :- 3 ફેબ્રુઆરી 2018

ફોર્મ ભરવાનું સમાપ્ત થવાની તારીખ :- 5 માર્ચ ૨૦૧૮

 

ફોર્મ ભરવાની રીત

પરીક્ષા આપવા માટે રસ ધરાવનાર વ્યક્તિ નિચે આપેલ લિંક પરથી અથવા ઓફિશિયલ વેબસાઇટ પર ઓનલાઇન આવેદન કરી શકે છે.

શૈક્ષણીક લાયકાત

રિક્રૂત્મેંટ બોર્ડ ના ધારા ધોરણ મુજબ માન્ય યુનિવર્સિટિ તથા ઇન્સ્ટિટ્યૂટ માથી અબ્યાસ કરેલ હોવો જોઈએ.

  • ધોરણ-10
  • ધોરણ-12
  • ITI
  • Degree in Engineering
  • Diploma Engineering

વધુ વિગત માટે જાહેરાત ની Link..જુઓ.

http://www.rrbahmedabad.gov.in/

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *